Environmental Stewardship
player return

Student Profiles

Thompson Tomaszewski

Thompson Tomaszewski, a senior in the fisheries and wildlife sciences program and Pride Club president, shares what it's like to be a Smitty.